Fonden Hesselagergaard

Forside

Hesselagergård

Om os…

Hesselagergaard er et fondsdrevet, socialt pædagogisk opholdssted med tilhørende bestyrelse. Godkendt efter: serviceloven § 66 – stk. 2 – samt serviceloven § 107

Vi har plads til 9 beboere.
P.t er der en ledig plads.

Hesselagergaard - børn og unge som er omsorgssvigtet

Ydelser…

Hesselagergaard modtager børn og unge som er omsorgssvigtet med:

  • adfærdsmæssige problemer
  • tilknytningsforstyrrelser
  • diagnoser
  • psykosociale problemstillinger
  • og er intellektuelt svagt fungerende
PlayfulKids1

Vi arbejder med børn som mangler tillid til voksne og omgivelserne og hermed betydelige “jeg” svage, desuden modtager vi også sent udviklede børn af begge køn…

 Hesselagergaard - socialt pædagogisk opholdssted

Værdigrundlag…

Hesselagergaard har synlige og tydelige værdier, som afspejler sig i selve institutionen. Således at både medarbejder, ledelse, børn / unge samt samarbejdspartner er integrerede dele af værdierne.