Godkendelse

Overskrift

På Hesselagergård har vi synlige og tydelige værdier, som afspejler sig i selve institutionen. Således at både medarbejder, ledelse, børn / unge samt samarbejdspartner er integrerede dele af værdierne.Værdierne er udvikling, omsorg/nærvær, kontinuitet/stabilitet/forudsiglighed/genkendelighed/samarbejde/tolerance/ synlige og tydelige rammer i tryk atmosfære.

På Hesselagergård er en af vores mange værdier at skabe en hverdag hvor i der indgår en ro og stabilitet hvor nøgleordene er forudsigelighed og genkendelighed og et stærkt ønske om at bibringe socialiseringen, noget som er bæredygtigt for vores børn og unge i fremtiden, det vil sige at vi lægger stor vægt på at skabe hyggelige, varme omgivelser således graden af trivsel opleves hos såvel den enkelte samt selve gruppen af børn og unge. Ligesom medarbejdergruppen påtager sig ansvaret for at være positive identifikationsfigurer.

Asta Rosea

I personalegruppen hersker der stor kontinuitet, så medarbejderne er kendte og tydelige ansigter i det daglige, for de mange relationer tilhørende Hesselagergård. Medarbejderne bisidder alle stor faglighed samt ønsket om at arbejde og udvikle med børnene/ de unge. Ligesom det i øvrigt ligger os på sinde som medarbejder at være fagligt opkvaliceret.